فمنا: حقوق، صلح، همه‌شمولی

فمنا: حقوق، صلح، همه‌شمولی
فمنا از زنان مدافع حقوق بشر، گروه‌ها و سازمان‌هایشان، و از جنبش‌های فمینیستی در منطقه منا و کشورهای آسیایی حمایت می‌کند.

اطلاعات تماس

آرتمیس اکبری: تقویت صدای جامعه رنگین‌کمانی افغانستان در مواجهه با چالش‌ها

آرتمیس اکبری، مدیر سازمان دگرباشان جنسی افغانستان، نقش قابل توجهی در پیگیری مطالبات و رسیدگی به چالش‌هایی داشته است که جامعه دگرباش جنسی افغان از زمان سقوط این کشور در داخل و خارج از افغانستان داشته است. او همچنین نقش مهمی در حمایت از خروج و تخلیه اعضای جامعه رنگین‌کمانی افغانستان پس از واگذاری قدرت به طالبان و ارائه کمک‌های ضروری به کسانی که در افغانستان مانده‌اند، ایفا کرده است. آرتمیس فعالانه در رویدادهای مهمی که هدفش افزایش آگاهی در مورد نیازها و چالش‌های جامعه رنگین‌کمانی است، شرکت می کند. او در همین اواخر این فرصت را پیدا کرده است که به اعضای شورای امنیت در این زمینه توضیح دهد. در این گفت‌وگو به کارهای مهم آرتمیس می‌پردازیم و از چالش‌ها و موانعی که با آن روبروست، آگاه می‌شویم. او همچنین نیازها و  مطالبات خود را از جامعه بین‌المللی مطرح می‌کند تا بتواند به کار مهمی که در حال انجامش است، ادامه دهد.