فمنا: حقوق، صلح، همه‌شمولی

فمنا: حقوق، صلح، همه‌شمولی
فمنا از زنان مدافع حقوق بشر، گروه‌ها و سازمان‌هایشان، و از جنبش‌های فمینیستی در منطقه منا و کشورهای آسیایی حمایت می‌کند.

اطلاعات تماس

حمایت و گسترش فضای مدنی

در سطح جهانی، ظهور فاشیسم، اقتدارگرایی، افراط‌گرایی، و افزایش مناقشات، نقش جامعه مدنی را تضعیف کرده است. در منطقه منا و کشورهای آسیایی، جامعه مدنی مدت‌های طولانی مورد حمله دولت‌های اقتدارگرا یا گروه‌های افراطی بوده است. فمنا با همتایانش همکاری می‌کند تا توجهات را به سمت فشارهای وارده بر سازمان‌های جامعه مدنی زنان، و تأثیر کوچک‌تر شدن فضای مدنی و سرکوب بر حقوق زنان و سازماندهی فمینیستی معطوف کند.

فمنا فعالیت خود را برای حمایت و گسترش فضای مدنی از طریق ابزارهای متنوع شامل ترویج‌گری، برگزاری کمپین و رویدادها، گرد‌هم‌آیی‌ها و گزارش‌های تحلیلی انجام می‌دهد. فمنا در راستای درس‌آموزی از تجربیات جنوب-جنوب در ایجاد و پایداری جنبش‌ها با انتشار مصاحبه‌های ویدئویی و مکتوب فعالیت‌های تأثیرگذار فمینیست‌ها و جنبش‌های فمینیستی را در ترویج حقوق، همه‌شمولی و صلح مستند می‌کند. این مصاحبه‌ها را در بخش جنبش‌های ما  ببینید.

فمنا همچنین تحولات و روندهای مهم منطقه را با استناد به دیدگاه‌های زنان مدافع حقوق بشر که بهترین جایگاه را  برای ارائه تحلیل و به‌روزرسانی شرایط و وضعیت موجود دارند، برجسته می‌کند. این کار از طریق مصاحبه‌های ویدئویی و مکتوب و پادکست انجام، و در بخش صداهای زنان مدافع حقوق بشر منتشر می‌شود.