فمنا: حقوق، صلح، همه‌شمولی

فمنا: حقوق، صلح، همه‌شمولی
فمنا از زنان مدافع حقوق بشر، گروه‌ها و سازمان‌هایشان، و از جنبش‌های فمینیستی در منطقه منا و کشورهای آسیایی حمایت می‌کند.

اطلاعات تماس

عدالت ترمیمی

هم‌زمان با شروع جنبش می تو در ایران و مصر، علاقه به مفهوم عدالت ترمیمی در میان کنشگران حوزه زنان که به دنبال راهکارهای مختلف برای پاسخ به نیازهای بازماندگان خشونت‌های جنسی و کمک به بهبود آسیب‌های ناشی از آن هستند، افزایش یافته است.

 در پاسخ به این علاقه‌مندی ، فمنا اطلاعاتی ( محتویاتی، داده‌هایی، مجموعه اطلاعاتی) را در مورد این مفهوم مهم در بحث عدالت، آماده کرده است.

عدالت ترمیمی چیست؟

عدالت ترمیمی، مدلی از عدالت است که بر پایه ترمیم و جبران قرار دارد. این روش بر پایه مشارکت داوطلبانه آسیب‌دیده و فرد مسئول انجام می‌شود و هدف از آن فراهم آوردن شرایطی است که به فرد آسیب‌دیده، فرصت شنیده‌شدن داده و درد و رنج او را به رسمیت بشناسد.

این ویدیو با زبانی ساده توضیح می‌دهد که عدالت ترمیمی چیست.

چرا به عدالت ترمیمی نیاز داریم؟

عدالت_ترمیمی یکی از رویکردهای جدید در سیستم عدالت قضایی است که برخلاف رویکرد مجازات‌محور و انتقام‌جویانه در سیستم عدالت کیفری، بر ترمیم و بازسازی بزه‌کاران و بزه دیدگان تمرکز دارد. این رویکرد که می‌کوشد با پرهیز از مجازات‌های خشن، فرد بزه‌کار را در فرایند ترمیم با خود همراه سازد به دنبال این است که طی این پروسه فرد مسئول، آسیبی را که بر فرد آسیب‌دیده وارد کرده جبران کند.

این ویدیو بطور خلاصه توضیح می‌دهد که چرا به عدالت ترمیمی نیاز داریم؟

ده شیوه برای زیست ترمیمی

هم‌زمان با شروع جنبش می تو در ایران و مصر، علاقه به مفهوم عدالت ترمیمی در میان کنشگران حوزه زنان که به دنبال راهکارهای مختلف برای پاسخ به نیازهای بازماندگان خشونت‌های جنسی و کمک به بهبود آسیب‌های ناشی از آن هستند، افزایش یافته است.

 در پاسخ به این علاقه‌مندی ، فمنا اطلاعاتی ( محتویاتی، داده‌هایی، مجموعه اطلاعاتی) را در مورد این مفهوم مهم در بحث عدالت، آماده کرده است.

پاسخ به هفت سوال عدالت ترمیمی

آیا تا کنون به اصطلاح عدالت ترمیمی برخورد کرده‌اید؟ این ویدیو به هفت سوال رایج در خصوص عدالت ترمیمی پاسخ می‌دهد.

عدالت ترمیمی شیوه‌ای برای مقابله با جرایم و حمایت از قربانیان جرایم است که در بسیاری از موارد نتیجه مثبت داشته است.