فمنا: حقوق، صلح، همه‌شمولی

فمنا: حقوق، صلح، همه‌شمولی
فمنا از زنان مدافع حقوق بشر، گروه‌ها و سازمان‌هایشان، و از جنبش‌های فمینیستی در منطقه منا و کشورهای آسیایی حمایت می‌کند.

اطلاعات تماس

اقتدارگرایی، بحران و فضای مدنی بسته: چالش‌های همیشگی پیش روی جامعه مدنی سوریه

Credit: The Day After

جامعه مدنی سوریه در دو دهه گذشته چالش‌ها و دگرگونی‌های بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است: از دست و پنجه نرم کردن با رژیمی که پیوسته جامعه مدنی را سرکوب کرده و مانع توسعه و رشد آن شده است تا جنگی که آن را تکه‌تکه و ناگزیر از تحول کرده است.

با وجود این موانع، جامعه مدنی سوریه نقش مهمی در این کشور ایفا کرده است و همچنان به آن ادامه می‌دهد. اهمیت جامعه مدنی در سوریه به‌ویژه پس از حملات شیمیایی که چندین بار در طول جنگ داخلی در این کشور رخ داد، آشکار شد. سازمان‌های جامعه مدنی نقشی حیاتی در مستندسازی و تهیه گزارش درباره این جنایات، ارائه کمک به جوامع آسیب‌دیده، ترویج‌گری برای عدالت، و تلاش برای پاسخ‌گویی مسئولان حملات داشتند. اهمیت جامعه مدنی در سوریه یک بار دیگر مشخصا پس از دو زمین‌لرزه بزرگ آشکار شد که در ششم فوریه ۲۰۲۳، سوریه و ترکیه را لرزاند و منجر به مرگ غم‌انگیز بیش از ۵۰‌هزار نفر شد. این زمین‌لرزه‌ها بسیاری از مناطق تحت سکونت پناهندگان و آوارگان داخلی را لرزاند که پیش‌تر نیز دست‌خوش ویرانی جنگ و آوارگی‌های پس از آن شده بودند. سوری‌هایی که از کمبود شدید خدمات، اقتصاد شکست‌خورده و زیرساخت‌های در حال فروپاشی به دلیل جنگ رنج می‌بردند، بار دیگر دچار بحران شدند و سازمان ملل از ارائه کمک موثر به بسیاری از مناطق آسیب‌دیده ناتوان بود. پس از این زمین‌لرزه‌ها، جامعه مدنی سوریه وارد عمل شد و به بسیاری از قربانیان زلزله، هم مجروحان و هم آواره‌شدگان، چه در مناطق تحت کنترل رژیم و چه در مناطق تحت کنترل مخالفان حکومت و یا در آن سوی مرز به سوری‌های آواره در ترکیه کمک کرد.

دقیقا به دلیل چالش‌های فراوان پیش روی جامعه مدنی سوریه و همچنین نقش حیاتی‌ای که در حال ایفاست، فمنا در پی تقویت صدای کنش‌گران جامعه مدنی سوریه است و باور دارد که آن‌ها باید در این کار مهم پشتیبانی شوند.