فمنا: حقوق، صلح، همه‌شمولی

فمنا: حقوق، صلح، همه‌شمولی
فمنا از زنان مدافع حقوق بشر، گروه‌ها و سازمان‌هایشان، و از جنبش‌های فمینیستی در منطقه منا و کشورهای آسیایی حمایت می‌کند.

اطلاعات تماس

نقض حقوق زنان در افغانستان

گرانی‌ها در مورد سرنوشت زنان در افغانستان پس از سقوط این کشور به دست طالبان و اعمال مقررات سختگیرانه در جهت خشونت و تبعیض علیه زنان، محدود کردن آزادی حرکت آنان و حضورشان در عرصه عمومی، افزایش یافته است.
تحت حکومت طالبان، زنان تنها امکان مراجعه به دکتر زن را دارند. در نتیجه دسترسی زنان به امکانات سلامتی و بهداشتی به شدت محدود شده است
ما از جنبش زنان در سراسر جهان می‌خواهیم که در کنار خواهرانشان در افغانستان بایستند و از سازمان ملل و دولت‌هایشان بخواهند که طالبان را به دلیل اعمال خشونت علیه حقوق زنان، مورد سوال و چالش قرار دهد.

#SupportWHRDs #MyBodyMyrights #BodilyRights #MyBodyMyChoice

◾Partners:

@FemenaNet
@awidwomensright
@WLUML
@CSBRSexBodyRights
@WhrdMENACoalition
@kadinih
@FreeWomenWriters