فمنا: حقوق، صلح، همه‌شمولی

فمنا: حقوق، صلح، همه‌شمولی
فمنا از زنان مدافع حقوق بشر، گروه‌ها و سازمان‌هایشان، و از جنبش‌های فمینیستی در منطقه منا و کشورهای آسیایی حمایت می‌کند.

اطلاعات تماس

یک سال مقاومت: نیره کوهستانی

پانزده آگوست، سالگرد واگذاری قدرت به طالبان در افغانستان است. در یک سال گذشته زنان افغانستان به‌رغم سرکوب، شکنجه و دستگیری، در برابر طالبان و قوانین تبعیض‌آمیزش، ایستادگی کرده و دمی از مبارزه علیه ظلم پا پس نکشیده‌اند.

فمنا در سالگرد قدرت‌گیری طالبان با پنج تن از زنان معترض در جنبش مستقل افغانستان گفت‌و‌گو کرده است. گفت‌.‌گوی چهارم ما با نیره کوهستانی است. او از زنان معترض در اعتراضات یک سال گذشته در افغانستان است که توسط طالبان دستگیر شد. در این دستگیری همسر و فرزندان کوچکش نیز بازداشت شدند. نیره در این گفت‌وگو از شرایط نامناسب زندان طالبان و شکنجه برای اخذ اعترافات اجباری می‌گوید.