فمنا: حقوق، صلح، همه‌شمولی

فمنا: حقوق، صلح، همه‌شمولی
فمنا از زنان مدافع حقوق بشر، گروه‌ها و سازمان‌هایشان، و از جنبش‌های فمینیستی در منطقه منا و کشورهای آسیایی حمایت می‌کند.

اطلاعات تماس

یک سال مقاومت: فرح مصطفوی

پانزده آگوست، سالگرد واگذاری قدرت به طالبان در افغانستان است. در یک سال گذشته زنان افغانستان به‌رغم سرکوب، شکنجه و دستگیری، در برابر طالبان و قوانین تبعیض‌آمیزش، ایستادگی کرده و دمی از مبارزه علیه ظلم پا پس نکشیده‌اند.

فمنا در سالگرد قدرت‌گیری طالبان با پنج تن از زنان معترض در جنبش مستقل افغانستان گفت‌و‌گو کرده است. گفت‌وگوی سوم با فرح مصطفوی است. او از زنان معترض در اعتراضات یک سال گذشته در افغانستان بوده است. فرح مصطفوی، شاعر و نویسنده است و در افغانستان زندگی می‌کند.