فمنا: حقوق، صلح، همه‌شمولی

فمنا: حقوق، صلح، همه‌شمولی
فمنا از زنان مدافع حقوق بشر، گروه‌ها و سازمان‌هایشان، و از جنبش‌های فمینیستی در منطقه منا و کشورهای آسیایی حمایت می‌کند.

اطلاعات تماس

یک سال مقاومت: مونسه مبارز

پانزده آگوست، سالگرد واگذاری قدرت به طالبان در افغانستان است. در یک سال گذشته زنان افغانستان به‌رغم سرکوب، شکنجه و دستگیری، در برابر طالبان و قوانین تبعیض‌آمیزش، ایستادگی کرده و دمی از مبارزه علیه ظلم پا پس نکشیده‌اند.

فمنا در سالگرد قدرت‌گیری طالبان با پنج تن از زنان معترض در جنبش مستقل افغانستان گفت‌و‌گو کرده است. گفت‌وگوی چهارم ما با مونسه مبارز است. او از زنان معترض در اعتراضات یک سال گذشته در افغانستان بوده است که بارها در رسانه‌ها با بیانی شیوا و دلیرانه نسبت به سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان اعتراض کرد و آنها را مورد نقد و خطاب قرار داد.