فمنا: حقوق، صلح، همه‌شمولی

فمنا: حقوق، صلح، همه‌شمولی
فمنا از زنان مدافع حقوق بشر، گروه‌ها و سازمان‌هایشان، و از جنبش‌های فمینیستی در منطقه منا و کشورهای آسیایی حمایت می‌کند.

اطلاعات تماس

کمپین حمایت از حق زنان بر بدن

ظهور جنبش‌های فاشیستی، ناسیونالیستی، اقتدارگرا و افراطی در سطح جهان، بر حقوق زنان به‌خصوص حقوق آن‌ها  بر بدنشان تاثیر منفی گذاشته  است

در اکثر کشورهای خاورمیانه با وجود دستاوردهای فراوان جنبش‌های زنان، آن‌ها همچنان با تبعيض‌های قانونی و اجتماعی مواجه هستند 

ما در این کمپین، برخی از اشکالی را که از طریق آن حقوق زنان بر بدنشان به چالش کشیده می‌شود را برجسته خواهیم کرد و تمرکز ویژه‌مان بر افغانستان، مصر، ایران و ترکیه خواهد بود