فمنا: حقوق، صلح، همه‌شمولی

فمنا: حقوق، صلح، همه‌شمولی
فمنا از زنان مدافع حقوق بشر، گروه‌ها و سازمان‌هایشان، و از جنبش‌های فمینیستی در منطقه منا و کشورهای آسیایی حمایت می‌کند.

اطلاعات تماس

حمایت از حقوق جسمانی زنان/مصر

جنبش زنان مصر سالهاست که برای دستیابی به حق خودمختاری بدن و حقوق باروری و جنسی تلاش می کند. زندانی شدن چندین زن و مرد فعال در شبکه های اجتماعی با اتهامات مبهمی مانند تحریک و تشویق به فساد و به خطر انداختن ارزشهای اخلاقی، برای بسیاری شوکه کننده بوده است. ما از دولت مصر می خواهیم تا به استفاده از مذهب و فرهنگ به عنوان توجیهی برای سرکوب و محدود کردن حق خودمختاری بدن زنان پایان دهد.