Skip to content

Why do we need Restorative Justice – Farsi

چرا به عدالت ترمیمی نیاز داریم؟

Share

عدالت_ترمیمی یکی از رویکردهای جدید در سیستم عدالت قضایی است که برخلاف رویکرد مجازات‌محور و انتقام‌جویانه در سیستم عدالت کیفری، بر ترمیم و بازسازی بزه‌کاران و بزه دیدگان تمرکز دارد. این رویکرد که می‌کوشد با پرهیز از مجازات‌های خشن، فرد بزه‌کار را در فرایند ترمیم با خود همراه سازد به دنبال این است که طی این پروسه فرد مسئول، آسیبی را که بر فرد آسیب‌دیده وارد کرده جبران کند.

این ویدیو بطور خلاصه توضیح می‌دهد که چرا به عدالت ترمیمی نیاز داریم؟