Skip to content

عدالت ترمیمی

عدالت ترمیمی چیست؟

عدالت ترمیمی، مدلی از عدالت است که بر پایه ترمیم و جبران قرار دارد. این روش برپایه مشارکت داوطلبانه آسیب‌دیده و فرد مسئول انجام می‌شود و هدف از آن فراهم آوردن شرایطی است که به فرد آسیب‌دیده، فرصت شنیده‌شدن داده و درد و رنج او را به رسمیت بشناسد

این ویدیو با زبانی ساده توضیح می‌دهد که عدالت ترمیمی چیست

چرا به عدالت ترمیمی نیاز داریم؟

عدالت_ترمیمی یکی از رویکردهای جدید در سیستم عدالت قضایی است که برخلاف رویکرد مجازات‌محور و انتقام‌جویانه در سیستم عدالت کیفری، بر ترمیم و بازسازی بزه‌کاران و بزه دیدگان تمرکز دارد. این رویکرد که می‌کوشد با پرهیز از مجازات‌های خشن، فرد بزه‌کار را در فرایند ترمیم با خود همراه سازد به دنبال این است که طی این پروسه فرد مسئول، آسیبی را که بر فرد آسیب‌دیده وارد کرده جبران کند.

این ویدیو بطور خلاصه توضیح می‌دهد که چرا به عدالت ترمیمی نیاز داریم؟

ده شیوه برای زیست ترمیمی

In response to the #MeToo movements in Iran and Egypt, interest in the concept of Restorative Justice has increased among activists, who are looking for a variety of strategies to address sexual harm. FEMENA will be providing information on Restorative Justice in Arabic and Farsi, to address this interest. Here is the Farsi version of 10 Ways to Live Restoratively.

پاسخ به هفت سوال عدالت ترمیمی

آیا تا کنون به اصطلاح عدالت ترمیمی برخورد کرده‌اید؟ این ویدیو به هفت سوال رایج در خصوص عدالت ترمیمی پاسخ می‌دهد

عدالت ترمیمی شیوه‌ای برای مقابله با جرایم و حمایت از قربانیان جرایم است که در بسیاری از موارد نتیجه‌ی مثبت داشته است