Skip to content

هزار دویست تن از فعالان مدنی، حقوق زنان، فعالان سیاسی و روزنامه نگاران ایران و افغانستان، با انتشار بیانیه‌ای از جامعه جهانی درخواست کرده‌اند، تا پیش از آنکه افغانستان به قتلگاه زنان تبدیل شود، صدای زنان را بشنوند و حقوق آنان را پیش شرط تمام مذاکرات خود با طالبان قرار دهند

امضا کنندگان این بیانیه با درخواست فوری برقراری صلح، از سازمان ملل و شورای حقوق بشر خواسته‌اند که با توجه به عدم رعایت تعهدات بین‌المللی از جانب طالبان و توافقنامه صلح دوحه، یک هیئت حقیقت‌یاب، به ارزیابی و پیگیری موارد نقض حقوق بشر و جنایات علیه بشریت از سوی طالبان و سایر گروه‌های مخالف مسلح، بپردازد

متن این بیانیه به شرح زیر است