Skip to content

آزار جنسی زنان مدافع حقوق بشر را متوقف کنید

در روز جهانی زن، فمنا از فعالیت تحسین‌برانگیز زنان شجاع مدافع حقوق بشر که در شرایط دشوار و برغم تحمل آزار و فشارهای شدید به مبارزه برای برابری ادامه می‌دهند، قدردانی می‌کند. ما از همه دولت‌ها و مقامات می‌خواهیم آزار جنسی زنان مدافع حقوق بشر را متوقف کنند.